24h
KLIENDITUGI:
Saartelennuliinid: +372 58856336 (24/7)
Estairi piletikassa lennujaamas:
+372 6058887; +372 55603687

Kärdla lennuvälja täppismaandumisseadme puudumisest tingitud ilmastikutundlikkus on suursaari teenindava lennuettevõtte jaoks jätkuv väljakutse. Jaanuaris jäi kehva ilma tõttu teenindamata Kärdla suunal kaheksa lendu.

Rene Must, Transaviabaltika esindaja tõdes, et jaanuarikuu oli ilmastikuolusid silmas pidades keeruline lennukuu. “Lennukil tuli sagedasti maanduda nii Kärdla kui Kuressaare lennuväljale nii öelda miinimumilähedastes ilmastikuoludes. Kuressaare suunal ei jäänud meil ühtegi lendu ära, sest lennuväli on varustatud piloote abistava täppismaandumisseadmega ILS. Kärdla lendude osas seda muidugi öelda ei saa,” viitas Must Kärdla lennuväljal puuduvast täppismaandumisseadmest tingitud oluliselt rangematele ilmastikuolude miinimumnõuetele, mis tingis lendude ärajäämise.

Jaanuaris teenindas lennuettevõte Tallinn-Kuressaare-Tallinn suunal 54 lendu. Reisijaid oli 1234, mis tegi lennuki keskmiseks täitumuse protsendiks 60. Tallinn – Kärdla – Tallinn suunal oli planeeritud teenindada samuti 54 lendu. Tegelikult teostatud lendude arv oli 46. Ilmastikuolude tõttu jäi Transaviabaltikal, projektinimetusega Saartelennuliinid, teenindamata 8 Kärdla lendu. Reisijaid lendas jaanuaris Kärdla suunal 486 ning lennuki keskmine täitumus oli ainult teostatud lende arvestades vaid 28%.

“Tallinn-Kuressaare-Tallinn liinil on talveperioodil iseloomulik, et esmaspäevast neljapäevani on reisijaid vähem, kuid reedel ja pühapäeval on vastavalt Tallinnast-Kuressaarde ja Kuressaarest-Tallinna lennuk enamasti 95% -lise täituvusega,” kõrvutas Transaviabaltika esindaja kahe lennusuuna täitumusi ja toimivust.

“Visuaalmaandumise tingimustes ei olnud meil kaheksal korral võimalik Kärdla lennuväljale maanduda. Eelpool kirjeldatu on ka peamiseks põhjuseks Tallinn-Kärdla-Tallinn lendajate vähesusele. Olukorras, kus reisijatel puudub kindlus lennuki graafikujärgses väljumises, eelistatakse pigem aeganõudvamat, kuid kindlamat transpordivõimalust,” tõdes lennuettevõtte esindaja. Lennureis Tallinnast Kärdlasse kestab ligi 20 minutit. Mere- ja maismaatransport samal suunal võtab aega rohkem kui kolm tundi.

Kuupäev: 
15/02/2018